Groenvoorziening

Archeologisch onderzoek
Bij het onderhouden van een erfgoed tuin wordt ook vaak gekeken naar de omgeving. Het kan zijn dat er nog veel meer erfgoed in de omgeving staat. Het uitgangspunt is in dat geval dat er een harmonieus geheel ontstaat en alles op elkaar is afgestemd.

Begraafplaats
Een begraafplaats is een plek waar lichamen van dode mensen worden begraven. Het is een plek waar familieleden of vrienden naartoe kunnen gaan om de persoon bij het graf te herdenken.

Bestrating
Bestrating is het aanleggen van een stuk grond. Vaak gebeurt dit met stenen. Er zijn allerlei soorten bestrating. Zo is er simpelweg bestrating nodig om richting te geven aan mensen en een woongebied in te richten.

Bomen rooien
Er zijn verder verschillende punten waar je rekening mee moet houden wanneer je er voor kiest om bomen te verzorgen of te rooien, bijvoorbeeld de schaduw van de boom, de wortelen van de boom, eventueel bladval en insecten die van de boom leven.

Hekwerken
Een hekwerkbedrijf heeft over het algemeen veel soorten hekwerk in het assortiment. Zo heb je bijvoorbeeld sierhekwerk, spijlenhekwerk, gaashekwerk en ga zo maar door. Het ligt ook aan het doel waarvoor het hek geplaatst gaat worden. Als het is om de veiligheid te bevorderen, dan kan een hekwerkbedrijf jou het advies geven om een spijlenhekwerk te laten plaatsen. Je hebt verschillende hoogtes van een spijlenhekwerk en ze zijn vaak verkrijgbaar met een blind montagesysteem. Ook zijn er een aantal regels verbonden aan de maximale hoogte van een spijlenhekwerk.