Begraafplaats

Een begraafplaats is een plek waar lichamen van dode mensen worden begraven. Het is een plek waar familieleden of vrienden naartoe kunnen gaan om de persoon bij het graf te herdenken. Begraafplaatsen bestaan al ontzettend lang en zijn een traditie. Over de hele wereld zijn (historische) begraafplaatsen te vinden. Elk vaak met het doel om de persoon naar het hiernamaals te krijgen. De plaats waar een persoon begraven ligt is vaak voorzien van een steen waar de naam en geboorte- en sterfdag op geschreven zijn. Vaak zijn het natuurstenen die bestendig zijn tegen weer en wind. Vaak is dit in andere culturen ook terug te vinden. In veel boeddhistische landen is het gebruikelijk om een soort tempeltje om het graf heen te bouwen.

Urnen uitstrooien

Ook kunnen er op een begraafplaats urnen worden begraven. Urnen zijn potten waarin het as zit van een persoon die gecremeerd is. Soms bewaren mensen urnen ook thuis als herdenking. Of wordt de inhoud van een urn uitgestrooid op een gewenste plek. Dit is trouwens niet overal mogelijk om te doen. Ook kan ervoor worden gekozen om de urn op de begraafplaats zelf uit te strooien.

Soorten graven

Er zijn allerlei soorten graven mogelijk. Zo is het mogelijk om een huurgraf te hebben. Dat betekent dat de plek van het graf wordt gehuurd bij de begraafplaats eigenaar. De huurperiode van een huurgraf is 20 jaar. Na de 20 jaar kunnen familieleden ervoor kiezen de huur te verlengen. Als dit niet gebeurt zal de persoon geruimd worden en in een zogenaamde knokkelgraf begraven worden. Een koopgraf is een graf dat is afgekocht. Dat betekent dat de persoon die er ligt niet geruimd zal worden.

Familiegraf en praalgraf

Een ander soort graf is een familiegraf. Dit is, zoals de naam het al zegt, een graf in het bezit of per huur van de familie waarbij verschillende familieleden bij elkaar liggen begraven. Ook kan het voorkomen dat er een graf is op eigen land. Het graf moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen van de gemeente om hier toestemming voor te krijgen. Een praalgraf is een graf waar een monument van een kunstenaar op staat om die persoon te herdenken. Dit is voor belangrijke personen of voor bijvoorbeeld de Koninklijke familie.